• slider

28 thành ngữ thông dụng tiếng Tây Ban Nha

Khi bạn học tiếng Tây Ban Nha, thật vui khi có thể sử dụng một số cách diễn tả thành ngữ. Sử dụng các thành ngữ thông dụng của tiếng Tây Ban Nha cũng sẽ làm cho bạn nghe giống như một người nói tiếng bản ngữ. Sự khác biệt giữa việc biết cách nói và không biết của bạn xoay quanh các thành ngữ là rất lớn vì nó là một hình thức thể hiện cá tính của bạn.
Để giúp bạn có cách phát âm như một người nói tiếng Tây Ban Nha gốc, dưới đây là 28 thành ngữ phổ biến mà bạn có thể sử dụng ở cả Tây Ban Nha và Châu Mỹ Latinh.
Điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy trong danh sách này là nhiều người trong số họ bắt đầu với từ giới từ tiếng Tây Ban Nha 'a'. Hãy chú ý đến sự đa dạng của các thành ngữ bắt đầu bằng giới từ tiếng Tây Ban Nha 'a'.
 
Các thành ngữ tiếng Tây Ban Nha phổ biến bắt đầu bằng 'a + ...'

Các cách diễn tả dưới đây có thể được sử dụng ở đầu của một câu. Bạn cũng có thể thêm chúng sau một mệnh đề giới thiệu. Nói chung, bạn không thể sử dụng chúng một mình. Bạn thường có thể xem xét chúng để làm trạng từ khi xây dựng một câu bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sau đây đến sau 'a ...' (ví dụ: a Chorros)

Chorros, theo nghĩa đen có nghĩa là " in streams". Thành ngữ này có nghĩa là "in great quantities". Nếu bạn muốn nói có rất nhiều thứ, hãy thử sử dụng thành ngữ tiếng Tây Ban Nha là a chorros. Thành ngữ này có ý nghĩa rất lớn khi bạn nói về chất lỏng.
Ví dụ: Hoy hace mucho calor, estoy sudando một chorros. Điều này có nghĩa, "Ngày hôm nay quá nóng, tôi đang đổ mồ hôi"

>>Xem thêm: Tiếng Đức cùng niềm đam mê​

Dos pasos, theo nghĩa đen nghĩa là " two steps", vì vậy thành ngữ này được sử dụng để chỉ ra rằng có cái gì đó gần đó. Thành ngữ này là rất phổ biến. Tiếp theo, ai đó hỏi bạn nơi có cái gì đó, hãy xem cách diễn tả 'está a dos pasos' – nó có thể dùng được. Đôi khi người Anh nói điều gì đó " just around the corner" và bạn có thể nghe người nói tiếng Tây Ban Nha nói là a dos pasos trong ngữ cảnh này. Cách diễn tả a dos pasos cũng có nghĩa là xác minh hai bước trong công nghệ thông tin. Một số nền tảng Internet yêu cầu bạn phải đăng nhập vào a dos pasos cho mục đích bảo mật.

Duras penas, nghĩa đen là điều này có nghĩa là " in difficult pains", và bạn thường có thể sử dụng nó khi bạn gặp khó khăn để đạt được điều gì đó. Ví dụ, nếu bạn muốn nói bằng tiếng Tây Ban Nha, " we barely managed to find water”. Bạn có thể nói A duras penas logramos agua agontrar.

Fin de cuentas, theo nghĩa đen điều này có nghĩa là “at the end of stories”.
Nó có nghĩa là “when all is said and done”. Bạn có thể sử dụng nó để bắt đầu một câu như: A fin de cuentas, no hubo daño. Nó sẽ giống như nói, “in the end there was no damage

Học một số cụm từ này sẽ cực kỳ bổ ích cho bạn
Học một số cụm từ này sẽ cực kỳ bổ ích cho bạn

La carrera, theo nghĩa đen có nghĩa là " at the race" và bạn có thể sử dụng nó khi một cái gì đó không được thực hiện triệt để. Sử dụng nó để mô tả cái gì đó được thực hiện vội vã. Nếu bạn muốn nói rằng cô đã làm một công việc vội vàng, bạn có thể nói lo hice a la carrera.

Lo mejor đây có thể là thành ngữ phổ biến nhất ở Tây Ban Nha trong danh sách của chúng tôi. Mặc dù có nghĩa là " at best" và được sử dụng để có nghĩa là “the best outcome”, nhưng các diễn giả Tây Ban Nha bản địa thường sử dụng nó để chỉ ra khả năng. Một số người gốc Tây Ban Nha dùng cả ba từ với nhau như alomejor, mà theo Real Academia Española thì không chính xác. Bất cứ lúc nào bạn nghĩ rằng một cái gì đó có thể xảy ra, hãy xem xét bắt đầu câu với a lo mejor. Hai ví dụ là: 1) lo mejor puedo quedar con mis amigos en Madrid. Điều này có nghĩa là " maybe I can stay with my friends in Madrid". 2) A lo mejor estoy equivocado có nghĩa là " maybe I’m mistaken".

Pesar de, có nghĩa là ‘in spite of’. Đây là một thành ngữ thông dụng của tiếng Tây Ban Nha. Bạn có thể sử dụng nó để nghe giống như người bản địa. Một số ví dụ là: A pesar del mal tiempo, vamos a la playa. Bạn cũng có thể nói a pesar de que... Các ngữ pháp bạn sử dụng phụ thuộc vào việc bạn đang nói về thực tế hay khả năng.
Hãy xem các ví dụ sau với cách diễn tả thành ngữ 1) It is raining: Vamos a la playa, a pesar de que llueve. 2) It might rain: Vamos a la playa, a pesar de que llueva.. Chú ý sự khác biệt về ngữ pháp khi trời mưa là một thực tế chứ không phải là khả năng.

Toda costa, ‘at all costs’ Quiero evitar un fracaso a toda costa - I want to avoid a failure at all costs.

Trochemoche, helter-skelter, disorderly. Đôi khi bạn sẽ thấy nó được viết như a troche y moche. Hãy xem xét ví dụ: el niño a dejado sus juguetes a trochemoche por el suelo. Điều này có nghĩa là ‘the boy left his toys scattered around the floor’.

Última hora, Điều này có nghĩa là ‘the last hour’. Bạn có thể sử dụng nó trong các cách diễn tả như ‘during the last hour’- Durante la última hora. Bạn cũng có thể sử dụng cụm từ này như ‘at the last moment’, ‘at the eleventh hour’, hay ‘late’ (in the day, in the night, etc). Một số ví dụ bao gồm: Hubo una reunión anoche a última hora - There was a meeting late last night. Las noticias llegaron a última hora, có nghĩa là ‘the news arrived at the last minute.’

Dĩ nhiên, ở đây chỉ là một số từ đại diện
Dĩ nhiên, ở đây chỉ là một số từ đại diện, muốn học thêm bạn phải tìm công cụ khác nữa!

Voz en grito / a voz en cuello Những cách diễn tả này có thể hoán đổi cho nhau. Từ đầu tiên theo nghĩa đen là " at voice in shout". Từ thứ hai có nghĩa là "at voice in neck". Một cách diễn đạt tiếng Anh tương đương sẽ là ‘at the top of one’s lungs’. Một ví dụ về cách sử dụng cụm từ này là câu sau đây : No debes cantar a voz en grito, vas a hacer daño a tu voz. Điều này có nghĩa là "you mustn’t sing at the top of your lungs, it will damage your voice."
 
Thành ngữ tiếng Tây Ban Nha đứng một mình

Bạn có thể sử dụng các cách diễn tả tiếng Tây Ban Nha này một cách hoàn hảo. Thực hành sử dụng chúng trong đúng ngữ cảnh khi bạn có cơ hội nói chuyện với một người nói tiếng Tây Ban Nha.

>>Tham khảo: 35 phút mỗi ngày với tiếng Tây Ban Nha​

Abrir la caja de los truenos / destapar la caja de los truenos có nghĩa là ‘to open a box of thunder / to take the lid off a box of thunder’. Bạn có thể sử dụng nó với nghĩa là ‘to open a can of worms’. Bạn cũng có thể nói ‘caja de Pandora’ bằng tiếng Anh. Cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đều sử dụng Pandora’s box từ Greek mythology. Prefiero no abrir la raja de los truenos có nghĩa là " I prefer to not open a can of worms".
 
Encontrar tu media naranja- ‘to find your soul mate’. Por el internet hay un monton de sitios que reclaman que pueden ayudarte a encontrar tu media naranja- ‘On the Internet there are many sites claiming to help you find your soul mate’.

Estar sin blanca, có nghĩa là ‘to be penniless’. Cách diễn tả này có thể bắt nguồn từ một đồng xu gọi là Blanca del Agnus Dei từ năm 1386. Đầu tiên nó là một đồng xu làm bằng bạc và đồng. Sau đó nó là đồng xu đồng có giá trị nhỏ. Vì vậy, nếu ai đó nói rằng estoy sin blanca or no hay ni blanca. Thì có nghĩa là ‘They are saying they are penniless ’

Meter la pata, có nghĩa đen là " put the foot".
Những người nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng thành ngữ này để nói ‘to make a mistake’. Cụm từ này bắt nguồn từ ý tưởng về một con thú bị bắt vào bẫy. Bạn có thể sử dụng cách diễn tả này khi bạn nói điều gì đó xảy ra, tiết lộ bí mật mà bạn không được yêu cầu, hoặc tạo ra một sự hỗn độn của sự việc.

Đừng quá chú trọng vào ngữ pháp
Đừng quá chú trọng vào ngữ pháp

No andar(se) por rodeos, điều này nghĩa đen là ‘to not go on detours’. Sử dụng thành ngữ tiếng Tây Ban Nha này khi bạn muốn nói với ai đó đừng ‘beat around the bush’ ¡Dimelo directamente, no andar por rodeos! - Tell me directly, don’t beat around the bush!

No pegar ojo thì khó để dịch cho từ này, vì động từ pegar có nhiều ý nghĩa trong tiếng Tây Ban Nha, chẳng hạn như: to beat, to catch, and to hang và nhiều ý nghĩa khác. Ojo có nghĩa là ‘eye’. Cụm từ này có nghĩa là ‘to not sleep a wink’.

Perdir el norte, có nghĩa đen là ‘to lose the north’. Nếu bạn không biết cách nào là hướng bắc, thì bạn đã lạc đường.

Poner en tela de juicio, theo nghĩa đen đó là "put in cloth of judgment". Bạn có thể sử dụng thành ngữ tiếng này để nói rằng bạn muốn thử thách điều gì đó hoặc khi bạn muốn bày tỏ sự nghi ngờ về tính hợp pháp của cái gì đó. Đây là một cách diễn tả cũ ở Tây Ban Nha. Nó bắt nguồn từ những ngày người ta đóng kín một khu vực bằng vải để họ có thể tham gia vào các cuộc thảo luận pháp lý riêng tư.

>>Có thể bạn quan tâm: Học tiếng Tây Ban Nha với 4 kỹ năng

Poner el dedo el la llaga, nghĩa đen là ‘to put the finger in the wound’. Bạn có thể sử dụng thành ngữ này để nói ‘To touch a sore spot’. Một phiên bản khác của cách diễn đạt này là renovar la llaga theo nghĩa đen là ‘to revive the wound’. Sử dụng cụm từ này để nói ‘to open up an old wound’.

Quedarse de piedra, theo nghĩa đen có nghĩa là ‘to turn into stone’. Sử dụng cụm từ này như là ‘to be stunned’.

Ser pan comido, nghĩa đen là ‘to be eaten bread’. Thật dễ dàng, đúng không? Cụm từ này có nghĩa là ‘to be a piece of cake’.

Ser un melón, đây không phải là thành ngữ tiếng Tây Ban Nha đẹp nhất trong danh sách, và chúng tôi hy vọng bạn sẽ không tìm thấy lý do để sử dụng nó. Bản dịch theo nghĩa đen là " to be a melon " và có nghĩa là "to be a blockhead ".

Nhưng ngữ pháp là nền tảng cần thiết, vậy có học không?
Nhưng ngữ pháp là nền tảng cần thiết, vậy có học không?
Điều này tuỳ thuộc vào nhu cầu của bạn!

Ser un bombón, nghĩa đen là cụm từ này có nghĩa là "to be candy" và bạn có thể sử dụng nó cho ‘to be eye candy’.

Taparse los ojos, có nghĩa là ‘to cover one’s eyes’. Sử dụng cụm từ này để nói như ‘to turn a blind eye’.

Tener la negra, nghĩa đen là ‘have the black’ có nghĩa là ‘to be jinxed' trong tiếng Anh.

Tomar el pelo, nghĩa đen là " to take the hair", có nghĩa là "to pull somebody’s leg"

Va viento en popa, theo nghĩa đen có nghĩa là ‘the wind goes from aft’ of a sailing vessel, or going with a tailwind. Vì vậy, nếu bạn đang ở trên thuyền và gió đang đến từ phía sau bạn, nó sẽ đẩy thuyền của bạn đến đích. Vì vậy, bạn có thể sử dụng nó thay vì to do va muy bien. Nói cách khác là, ‘things are going well’.

Verle las orejas al lobo, nghĩa đen là ‘to see the ears of the wolf’. Sử dụng thành ngữ tiếng Tây Ban Nha này để nói, ‘to notice danger’ or ‘to see the writing on the wall’.
 
Bây giờ bạn đã có 28 thành ngữ tiếng Tây Ban Nha mới để làm cho bạn nghe như một người bản xứ, có được một số cuộc nói chuyện thực tế với họ. Bạn có thể đặt chúng trong ứng dụng Anki hoặc Memrise của bạn và nghiên cứu chúng để chúng đi vào tiềm thức của bạn vào lần tiếp theo bạn có cơ hội sử dụng chúng trong đúng ngữ cảnh.

*Nguồn: dịch từ Internet
Trung tâm học tiếng Đức